INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że twoje dane zostaną dołączone do systemu przetwarzania, którego podmiotem odpowiedzialnym jest COJALI SL, (zwanym dalej COJALI) z NIF: B13210489 i adresem na Avenida de Industria s / n, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), którego celami są:

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie ważna Twoja zgoda na ich przetwarzanie lub w koniecznym okresie do wykonania naszych zobowiązań.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która zostanie wyrażona poprzez akceptację niniejszego dokumentu.

Proces zbierania informacji może zawierać wolne pola tekstowe lub uwagi, których wykorzystanie jest wyłącznie w celu proponowanym do jego uzupełnienia, jako uzupełnienie procesu rejestracji, dostępu lub świadczenia usług.

Dlatego też, w żadnym wypadku nie wolno zmieniać tego celu zabraniając tym samym uzupełniania wolnych pól informacjami dotyczącymi spostrzeżeń, osobistych opinii i / lub opinii odnoszących się do sytuacji ekonomiczno-finansowej, przekonań lub ideologii, przynależności, zdrowia, pochodzenia rasowego, życia seksualnego, wzmiankami o wszelkich sytuacjach administracyjnych i / lub sądowych, a ogólnie rzecz biorąc wszelkimi wzmiankami odnoszącymi się do zachowań i sytuacji związanych z konkretnymi osobami.

COJALI będzie traktować dane osobowe w absolutnie poufny sposób. Ponadto COJALI wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo i zapobiec ich zniszczeniu, utracie, nielegalnemu dostępowi lub nielegalnemu wprowadzaniu zmian. Przy określaniu tych miar uwzględniono kryteria takie jak zakres, kontekst i cele przetwarzania, aktualny stan wiedzy oraz istniejące ryzyko.<br>

The contact details will only be transferred to third-party distributors of our products for the purposes outlined above, without transferring any other personal data to any other third-party unless required by a compliance with a legal obligation.

Wyrażający zgodę ma następujące prawa w zakresie ochrony danych:

Prawa Co to jest?
Prawo do dostępu Sprawdź jakie posiadamy Twoje dane
Prawo do poprawek Modyfikuj dane osobowe, które są w naszym posiadaniu w sytuacji, jeśli nie są poprawne
Prawo do sprzeciwu Zażądaj, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych w określonych celach
Prawo do usunięcia Zażądaj usunięcia Twoich danych osobowych
Prawo ograniczenia przetwarzania Zażądaj ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Prawo do przenoszenia danych Zażądaj otrzymania posiadanych przez nas informacji o sobie w formie elektronicznej.
Prawo do zgłoszenia roszczenia do właściwego organu Prześlij roszczenie do właściwego organu w celu obrony swoich praw za pośrednictwem strony internetowej www.agpd.es

Aby korzystać z takich uprawnień, wystarczy wysłać wiadomość do COJALI na adres pocztowy podany w niniejszym dokumencie. Żądanie musi zawierać kopię nadania Twojego NIP. Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, chociaż opłata może być naliczana, gdy wnioski są nieuzasadnione, wygórowane lub powtarzające się.

W Jaltest Telematics pliki cookie są używane w celu poprawy wygody korzystania z Internetu. Jeśli kontynuujesz przeglądanie, uznamy, że akceptujesz ich użycie. Możesz uzyskać dalsze informacje w naszym Polityka plików cookie