Konserwacja

KONSERWACJA KONSERWACJA

Jaltest Telematics umożliwia korzystanie z podmenu konserwacji, to menu oferuje szablon najczęściej wykonywanych czynności konserwacyjnych, dając jednocześnie możliwość określania własnych istotnych konserwacji. Zdefiniowane konserwacje można przypisać do odpowiednich zestawów pojazdów, co umożliwia generowanie przez taki zestaw odpowiedniego alarmów, gdy tylko zostaną spełnione warunki nakazującego przeprowadzenie konserwacji.

Ustaw alarm z konserwacją, którą chcesz kontrolować (ITV, klocki hamulcowe ...) według czasu lub przebiegu.

Zdalna diagnostyka pozwala monitorować i ustawiać alarmy na podstawie odczytu stanu niektórych elementów, takich jak: zużycie klocków hamulcowych, stan degradacji smarów, wartość zużycia filtra osuszacza układu sprężonego powietrza, oraz wyświetlania daty lub kilometrów do następnej konserwacji, która zostanie określona przez systemy predykcyjnej pojazdu.

Posiadanie dostępu do tych danych jest niezbędne, aby móc optymalnie zarządzać utrzymaniem i ustawianiem pojazdu, unikając niepożądanych postojów i dodatkowych kosztów.

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI
KONFIGURACJA KONFIGURACJA
This page uses our own and third party cookies to improve the navigability and accessibility of our website and to optimize the user experience. You can accept all cookies by clicking on the "Accept" button or click on "Settings" to obtain more information about them and to set or refuse their use.