Lokalizacja

LOKALIZACJA LOKALIZACJA

Aktualna pozycja

Geograficzne pozycjonowanie pojazdu w czasie rzeczywistym (za pomocą urządzenia GPS). Gromadzi i wyświetla informacje na temat stanu pojazdu takie jak: silnik włączony, silnik wyłączony, zapłon włączony, zapłon wyłączony... Prezentuje w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o tym, jak pojazd jest używany.

Najbliższy pojazd

Znajomość lokalizacji każdego pojazdu jest niezbędna i nie mniej istotna jest wiedza, który pojazd znajduje się najbliżej lokalizacji naszych klientów. W odpowiedzi na tę potrzebę ODF oferuje możliwość zlokalizowania pojazdu floty w najbliżej położonym miejscu, wyświetlając dodatkowo propozycję trasy, dokładną odległość i szacowany czas dotarcia do miejsca docelowego.

Historia

Wybierając datę lub okres, można zobaczyć trasę, którą podążał pojazd, w tym także szereg istotnych informacji o wybranej trasie takich jak: czas podróży, przebyta odległość, postoje, prędkości ... W ten sposób użytkownik może określić optymalną trasę, lub odczytać w czasie rzeczywistym powstały na trasie incydent.

Moje witryny

Daje możliwość zaznaczania na mapie odpowiednich punktów geograficznych, które będą wyświetlane na mapie, wraz z pojazdami tworzącymi flotę (warsztaty, obszary usług, stacje benzynowe ...).

HOME
ALARMY ALARMY
This page uses our own and third party cookies to improve the navigability and accessibility of our website and to optimize the user experience. You can accept all cookies by clicking on the "Accept" button or click on "Settings" to obtain more information about them and to set or refuse their use.