Zarządzanie zamówieniami

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

Śledzenie towarów według daty, pojazdu i kierowcy. Dzięki temu menu, użytkownik aplikacji ma pełną identyfikowalność zamówień, natomiast kierowcy zgłaszają status zamówienia lub inne ważne adnotacje za pomocą aplikacji zainstalowanej na ich telefonach. Jest to bardzo przydatne narzędzie do poprawy zarządzania zamówieniami z odpowiednim wpływem na jakość obsługi klienta. Z kolei Klient, może śledzić swoje zamówienia w różnych jego stadiach: zamówienie oczekujące na załadunek, zamówienie załadowane, zamówienie w tranzycie, zamówienie w miejscu przeznaczenia, zamówienie dostarczone, lub zamówienie anulowane.

POWIADOMIENIA DO WARSZTATU POWIADOMIENIA DO WARSZTATU
 KONSERWACJA KONSERWACJA
This page uses our own and third party cookies to improve the navigability and accessibility of our website and to optimize the user experience. You can accept all cookies by clicking on the "Accept" button or click on "Settings" to obtain more information about them and to set or refuse their use.